Realizácia verejných obstarávaní

Spoločnosť sa zaoberá aj realizáciou verejných obstarávaní akéhokoľvek druhu (nadlimitné postupy, podlimitné postupy, postupy s využitím elektronického trhoviska, zákazky s nízkou hodnotou, zákazky pre tzv. dotované osoby).