Poradenstvo vo verejnom obstarávaní

Naša spoločnosť poskytuje aj poradenstvo vo verejnom obstarávaní, ktoré zahŕňa poradenstvo pri riešenom probléme v oblasti verejného obstarávania, poradenstvo s nastavením interných predpisov v oblasti verejného obstarávania, poradenstvo pri revíznych postupoch, poradenstvo ohľadne tzv. best practise vo verejnom obstarávaní.

Pre klientov zabezpečujeme vypracovanie žiadostí o metodické usmernenie v mene a na účet klienta alebo v mene a na účet spoločnosti, ďalej poradenstvo pri kontrolách a revíznych postupoch ako aj pri preskúmavaní verejného obstarávania zo strany riadiacich alebo sprostredkovateľských orgánoch.