O nás

Obchodná spoločnosť CAPITALIX, s. r. o., Kmeťkova 9, 949 01 Nitra sa problematike verejného obstarávania venuje od roku 2014, pričom poskytuje poradenstvo vo verejnom obstarávaní, realizuje verejné obstarávania, ako aj poskytuje pomoc pri revíznych postupoch. Spoločnosť aktívne spolupracuje s odborníkmi v oblasti verejného obstarávania a využíva právne kapacity Advokátskej kancelárie JUDr. Milan Kukučka, s. r. o.

V spolupráci s excelentnými lektormi v oblasti verejného obstarávania zabezpečujeme školenia v oblasti verejného obstarávania a v súvisiacich právnych odvetviach.

Vytvorili sme prepracovaný systém riešení pokrývajúci všetky etapy verejného obstarávania. Tento systém vychádza z odborných znalostí nášho tímu, ktorý neustále sleduje vývoj legislatívy a rozhodovacej praxe orgánov na národnej i európskej úrovni. To nám umožňuje garantovať Vám profesionálny prístup s maximálnou orientáciou v problematike.

Ponúkame Vám nadštandardné služby a diskrétny prístup.

Našou snahou je maximálne zjednodušiť množstvo úkonov v projekte pri zachovaní maximálnej efektivity vynaložených prostriedkov.

Orientujeme sa na výsledok. Cieľom našej práce je Vaša istota správne zrealizovaného projektu s očakávaným výsledkom.