Školenia vo verejnom obstarávaní

Poskytujeme školenia v oblasti verejného obstarávania formou prednášok „šitých na mieru“ jednotlivých klientov. Školenie je možné realizovať priamo v učebni CAPITALIX (kapacita do 12 osôb) alebo v iných priestoroch podľa požiadaviek klienta. Na školenie prizývame excelentných spolupracujúcich lektorov s dlhou praxou v oblasti verejného obstarávania a v iných právnych odvetviach.

Školenie v oblasti verejného obstarávania pripravujeme na konkrétne požiadavky klienta. Vysvetľujeme proces verejného obstarávania od jeho začiatku až po pokročilé formy verejného nákupu alebo obchodovania.

Školenie je vhodné realizovať pre zástupcov verejných obstarávateľa, obstarávateľa, subjekt podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní, ale aj pre záujemcov/uchádzačov – hospodárske subjekty, ktoré podávajú ponuky vo verejnom obstarávaní.