Vitajte v obchodnej spoločnosti CAPITALIX

Obchodná spoločnosť CAPITALIX, s. r. o. sa venuje problematike verejného obstarávania, pričom poskytuje poradenstvo vo verejnom obstarávaní, realizuje verejné obstarávania a poskytuje aj pomoc pri revíznych postupoch.

O NÁS
 

Capitalix v spolupráci s excelentnými lektormi v oblasti verejného obstarávania zabezpečuje školenia v oblasti verejného obstarávania...

viac...

ŠKOLENIA
 

Capitalix poskytuje školenia v oblasti verejného obstarávania formou prednášok "šitých na mieru" pre jednotlivých klientov....

viac...

PORADENSTVO
 

Spoločnosť poskytuje aj poradenstvo vo verejnom obstarávaní, ktoré zahŕňa poradenstvo pri riešenom probléme v oblasti verejného obstarávania...

viac...

REALIZÁCIA
VO

Spoločnosť sa zaoberá aj realizáciou verejných obstarávaní akéhokoľvek druhu (nadlimitné postupy, podlimitné postupy...

viac...

REVÍZNE
POSTUPY

Spoločnosť zastupuje klientov v revíznych postupoch, či už na strane kontrolovaného alebo na strane navrhovateľa...

viac...

REFERENCIE
 

Pozrite si vyjadrenia našich klientov...viac...

SPOLUPRACUJÚCI
ODBORNÍCI

Pozrite si našich lektorov a konzultantov...


viac...

KONTAKT
 

Sídlo a kontatné údaje spoločnosti...viac...